Deltagelse i råd, nævn, udvalg eller netværk

2014 – nu

Medlem af forskningsnetværket Philosophical Hermenutics, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, afd. for filosofi og Idéhistorie.

2011 – 2013

Medlem af styregruppen for Forum for Musikundervisere i Nordjylland.

2010 – 2012

Initiativtager til og koordinator af netværket Æstetik og Dannelse – et samarbejde mellem Aalborg Kulturskole, Aalborg Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium.

2010 – 2011

Medlem af forskningsnetværket Sundhedens Hegemoni under lektor Karen Munk ved Center for Sundhed Menneske og Kultur, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.

1996 – 2011

Medlem (som formand for skolens strygerfaggruppe) af Pædagogisk Udvalg ved Aalborg Kulturskole.

2009 – 2010

Medlem af forskningsnetværkerne Interacting Minds samt Music in the Brain ved CFIN (Center of Functionally Integrative Neuroscience), Aarhus Universitetshospital.

2006 – 2011

Medlem af bestyrelsen i den europæiske afdeling af The International Communicology Institute.

2007

Fellow ved The International Communicology Institute.

2005 – 2007

Medlem af bestyrelsen ved Center for Filosofi og Videnskabsteori, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Ansvarsområde: Program Manager.

2006

Arrangør af seminaret Læring og Erkendelse – et samarbejde mellem universiteterne i Aalborg og Odense.

1998 – 2000

Medlem af Aalborg Kulturskole/Den Musiske Skoles Samarbejdsudvalg.