Afholdte foredrag

 • Instrumentalpædagogisk videnskabsteori – hvad skal vi med det? samt Mesterlære – hvad er det? En kritisk kommentar til den eksisterende instrumentalpædagogiske praksis. To foredrag ved Vestervig Kirkemusikskoles pædagogiske dag, den 16. august, 2016.
 • Om behovet for instrumentalpædagogisk forskning. Foredrag ved Dansk Musikpædagogisk Forenings landsmøde (DMpF), vejle Fjord Hotel, den 15. april, 2016.
 • Instrumentalfaglig videnskabsteori – om behovet for at etablere et almenfagligt grundlag for en kritisk diskussion af den musikerfaglige og instrumentalfaglige praksis, foredrag for lærergruppen ved Det Jyske Musikkonservatorium, d. 12. februar, 2016.
 • Hvordan ved vi, det vi mener at vide – et opgør med den dogmatiske instrumentalpædagogiske traditionalisme, foredrag, key-note speaker ved den nationale konference Musik og Læring, arrangeret af Det Jyske Musikkonservatorium, d. 6. – 8. nov., 2015.
 • Mesterlære – en kritisk praksisfilosofisk analyse af dens epistemologiske forankring. Paper i forskningsnetværket Philosophical Hermeneutics, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, afd. for filosofi og Idéhistorie, 2015.
 • Strygerspillets fænomenologi. Indledende undersøgelser til en fænomenologisk funderet strygerpædagogik. Et fænomenologisk bidrag til den praktisk musiske pædagogik. Paper i forskningsnetværket Philosophical Hermeneutics, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, afd. for filosofi og Idéhistorie, 2015.
 • Forholdet mellem musikalsk perception og sansning Abstract + paper ved Intuition Symposium, Hjørring Museum. Et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Institut for Læring og Erkendelse, Universitet i Agder (Norge) og Hjørring Grafiske Værksted, 2011.
 • Neuroscience and Phenomenology – interfaces and boundary marks – paper/artikel præsenteret for Music in the Brain, CFIN/MindLab, Aarhus Universitetshospital, 2009.
 • The scientific application of the concepts ”cognition”, ”perception” and “understanding” paper/artikel præsenteret for Music in the Brain, CFIN/MindLab, Aarhus Universitetshospital, 2009
 • Paper og Abstract med titlen: The Potential of the Aesthetic in the Islamic hermeneutic, præsenteret ved International Semiotics Institute and International Association for Semiotic Studies – Semiotisk verdenskongres, Helsinki og Imatra, Finland, 2007
 • Paper med titlen: En Cassirer´sk anskuelse af musikfænomenet, præsenteret ved den internationale Cassirerkonference arrangeret af Center for Filosofi og Videnskabsteori, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og The International Communicology Institut, 2006
 • Paper med titlen: The dynamic space and time of music, præsenteret ved: The first Roass Conference – Semiotics beyond limits, Rumænien, 2006.
 • Paper med titlen: Musikkens Tid og Rum i Æstetikkredsen ved Center for Filosofi og Videnskabsteori, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2005.
 • Forelæsning med titlen: Hvad er musik – under faget Praktisk Filosofi ved filosofistudiet, Aalborg Universitet, 2003]