Kurser & Workshops

Individuel eller gruppevis rådgivning og vejledning til musikskoler, kulturskoler, højskoler, konservatorier, universiteter, professionsskoler og symfoniorkestre

Målrettet vejledning for musikere, musikstuderende, musikundervisere, musikskoleledere og faggrupper (ved musikskoler, professionsskoler eller konservatorier).

Arbejdet med at forstå forholdet mellem de mange faktorer, der spiller afgørende ind på en musikers/studerendes udvikling, er en helt central del af musikerfaget. Baseres denne del af musikundervisningen og musikergerningen på et videnskabeligt grundlag, kan den faglige udvikling på en mere præcis og sikker måde adresseres og målrettes.

Et kursus i musikudøvelsens vidensgrundlag er f.eks. et oplagt emne for kompetenceudviklingsforløb for musikskoler, konservatorier eller symfoniorkestre.

 

På baggrund af nyere humanvidenskabelig forskning er det muligt at skabe et klarere og mere tydeligt billede af de muligheder og fordele, den klassiske instrumentalundervisning rummer. Herigennem bliver det også klart, hvilke begrænsninger denne undervisningsform kan have.

For den enkelte musiker eller faggruppe ved en musikskole kan en sådan viden give anledning til nye refleksioner og nye muligheder i forhold til arbejdet med den instrumentalfaglige udvikling.