Forskningsprofil

I min forskning fokuserer jeg på videnskabsteoretiske analyser af instrumentalfaglige og –pædagogiske problemstillinger og tematikker. Centrale emner er f.eks. ´grundlaget for, og legitimiteten af, instrumentalfaglig viden´, ´mesterlære´, ´tavs viden´, ´solo- vs. holdundervisning´, ´instrumentalpædagogisk professionsetik´, ´vidunderbarnet, det musikalske talent og talentudvikling´ samt ´musikudøvelsens og instrumentalpædagogisk fænomenologi og forståelseslære (hermeneutik)´.

Min forskning præges af at være meget praksisnær og refererer primært til moderne fænomenologi, hermeneutik og praksisteori. Disse videnskabsteoretiske discipliner udgør derfor også selvstændige områder i min forskning. Desuden inddrages musik- og instrumentalfaglige værker samt empiriske studier i arbejdet.